Hilma

1901
Hilma syntyy.

1913
Hilma työskentelee kesällä Niemenlautassa piikana. Hugo Simberg käyttää häntä erään maalauksensa mallina.

1922
Hilma kuolee
tuberkuloosiin.

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970
1917
Suomi itsenäistyy.

Geneven lapsen oikeuksien julistus

Kansainliitto hyväksyi Genevessä lapsen oikeuksien julistuksen vuonna 1924. Julistukseen kirjattiin ensimmäistä kertaa lasten oikeudet hyvinvointiin sekä kasvuun ja kehitykseen. Julistus ei kuitenkaan sitonut valtioita oikeudellisesti.

1924
Geneven lapsen oikeuksien julistus

Tuberkuloosi

Tuberkuloosi oli 1800-luvun Suomessa sairaus, joka johti usein kuolemaan. Sen torjumiseksi alettiin 1900-luvun alussa tehdä valistustyötä ja perustaa parantoloita. Silti vielä 1930-luvun alussa siihen kuoli melkein 10 000 suomalaista vuosittain. Vasta toisen maailmansodan jälkeen ihmisiä ryhdyttiin rokottamaan tuberkuloosia vastaan. Vuonna 1952 markkinoille tuli ensimmäinen tehokas tuberkuloosilääke.

Tuberkuloosi on edelleen vakava tauti. Sitä sairastetaan erityisesti kehitysmaissa, ja siihen kuolee vuosittain n. 2 miljoonaa ihmistä.

1950-luvun alussa
tehokas tuberkuloosiin kehitetty lääke tulee Suomessa markkinoille.

YK:n lapsen oikeuksien julistus

YK:n lapsen oikeuksien julistus hyväksyttiin vuonna 1959. Myöskään tämä julistus ei sitonut maita oikeudellisesti ja oli hyvin yleisluontoinen. Sopimuksen mukaan lapsilla ei mm. saa teettää töitä ennen asianmukaista minimi-ikää.

Vasta kolmekymmentä vuotta myöhemmin lapsen oikeudet kirjattiin valtioita sitovaksi sopimukseksi. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen vuodelta 1989 ovat ratifioneet kaikki valtiot maailmassa Yhdysvaltoja ja Etelä-Sudania lukuun ottamatta. www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/

1959
YK:n lapsen
oikeuksien julistus

Täysi-ikäisyys

Mitä kaikkea täysi-ikäisyys merkitsee? Täysi-ikäinen ihminen saa esimerkiksi äänestää tai mennä naimisiin. Vuoteen 1969 saakka täysi-ikäisyyden rajana pidettiin 21 ikävuotta, mutta tämän jälkeen jo 20-vuotiaat katsottiin täysi-ikäisiksi. Täysi-ikäisyyden alaraja laskettiin Suomessa 18 ikävuoteen vuonna 1976, jossa se on siitä lähtien pysynyt.

1976
Täysi-ikäisyyden
alaraja
lasketaan
18 ikävuoteen.

Lisätietoa verkkonäyttelystä

Museon työryhmä:
Mona Taipale, Satu Ståhlberg ja Johanna Piipponen

Verkkonäyttelyn käsikirjoitus: Pauliina Veijalainen
Verkkonäyttelyn käsikirjoitus pohjautuu Lappeenrannan museoiden Avojaloin-yhteisnäyttelyyn (26.4.2015–10.1.2016), jonka on käsikirjoittanut kirjailija Anna Kortelainen. Verkkonäyttelyn henkilötekstit pohjautuvat Anna Kortelaisen artikkeleihin Gummeruksen kustantamassa Avojaloin – 20 tositarinaa Karjalan Kannakselta -julkaisussa.

Graafinen suunnittelu: Päivi Veijalainen / Huhtikuu

Tekninen toteutus: Marko Myllymäki / Atadone

Audioleikkeiden käsikirjoitus: Anna Kortelainen

Audioleikkeiden lukijat:
Jukka Lehtinen
Liisa Lehtinen
Maria Lehtinen
Mikko Pirinen
Netta Salonsaari
Antti Taipale
Helmi Taipale
Mikko Taipale
Mona Taipale

Kuvien oikeudet:
Etelä-Karjalan museo (EKM)
Etelä-Karjalan taidemuseo (EKTM)
Lintulan luostari
Museovirasto
Pietarin kaupunginmuseo
(State Museum of the History of St Petersburg. St Petersburg)
Pohjanmaan museo
Rajamuseo
Työväenmuseo Werstas (TW)
Yksityiskokoelmat

Näyttelyä on tukenut Museovirasto

Museovirasto