Jelena Guro

1877
Jelena
syntyy.

1890
Jelena aloittaa taideopinnot Pietarissa.

1903–05
Jelena opiskelee pietarilaisen impressionistin ateljeessa.

1906
Jelena menee naimisiin.

1913
Jelena kuolee.

1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930
1914
Ensimmäinen
maailmansota
alkaa.
1917
Suomi itsenäistyy ja Kannaksen datšat alkavat tyhjentyä venäläisistä kesävieraista.
Futurismi

Futurismi

Futurismi oli 1910- ja 1920-luvuilla vaikuttanut moderni taidesuuntaus. Suuntaus oli monitaiteinen, eli se vaikutti paitsi kuvataiteessa ja kirjallisuudessa myös muissa taiteen muodoissa, esimerkiksi musiikissa. Futuristit halusivat hylätä kaiken vanhan ja ihailivat mm. vauhtia, kaupunkikulttuuria, koneita ja tehtaita. Venäjällä suuntauksesta muotoutui kubofuturismi, joka yhdisti kubismia ja futurismia. Runoudessa kubofuturistit halusivat kehittää kieltä kokeilujen kautta leikinomaiseen suuntaan.

Kubismi

Kubismi

Kubismi on 1900-luvun alkupuolella vaikuttanut taidesuuntaus, jonka tunnetuimpia edustajia on Pablo Picasso. Kubistit halusivat hylätä perinteiset käsitykset ja tekniikat kuvataiteessa. Sen sijaan he halusivat ikään kuin rikkoa kohteensa pieniksi palasiksi ja koota ne uudestaan yhteen kankaalle abstraktiksi muodostelmaksi. Lopputulos heijastelee kohdetta useammasta kuin vain yhdestä näkökulmasta.

← Naivismi →

Naivismi

Naivismi on kuvataiteen suuntaus, joka korosti lapsenomaisuutta ja luonnollisuutta. Se levisi Länsi-Euroopassa 1900-luvun alkupuolella, ja saavutti Suomessa suosiota erityisesti 1960- ja 1970-luvuilla.

Lisätietoa verkkonäyttelystä

Museon työryhmä:
Mona Taipale, Satu Ståhlberg ja Johanna Piipponen

Verkkonäyttelyn käsikirjoitus: Pauliina Veijalainen
Verkkonäyttelyn käsikirjoitus pohjautuu Lappeenrannan museoiden Avojaloin-yhteisnäyttelyyn (26.4.2015–10.1.2016), jonka on käsikirjoittanut kirjailija Anna Kortelainen. Verkkonäyttelyn henkilötekstit pohjautuvat Anna Kortelaisen artikkeleihin Gummeruksen kustantamassa Avojaloin – 20 tositarinaa Karjalan Kannakselta -julkaisussa.

Graafinen suunnittelu: Päivi Veijalainen / Huhtikuu

Tekninen toteutus: Marko Myllymäki / Atadone

Audioleikkeiden käsikirjoitus: Anna Kortelainen

Audioleikkeiden lukijat:
Jukka Lehtinen
Liisa Lehtinen
Maria Lehtinen
Mikko Pirinen
Netta Salonsaari
Antti Taipale
Helmi Taipale
Mikko Taipale
Mona Taipale

Kuvien oikeudet:
Etelä-Karjalan museo (EKM)
Etelä-Karjalan taidemuseo (EKTM)
Lintulan luostari
Museovirasto
Pietarin kaupunginmuseo
(State Museum of the History of St Petersburg. St Petersburg)
Pohjanmaan museo
Rajamuseo
Työväenmuseo Werstas (TW)
Yksityiskokoelmat

Näyttelyä on tukenut Museovirasto

Museovirasto