Kulkuväylät

Kuva: EKM

Kuten kaikkialla maailmassa, myös Karjalankannaksella luonnonolosuhteet ovat vaikuttaneet kulkuväylien muodostumiseen. Ennen 1900-lukua kulkuväylien rakentamisessa ei ollut koneita käytössä, vaan työ piti tehdä ihmisvoimin. Tämän vuoksi tiet tehtiin helppoihin maastoihin, esimerkiksi harjujen päälle. Aikaisempina vuosisatoina vesistöjä pitkin matkustaminen ja tavaran kuljettaminen oli ollut kaikkein helpointa. Kuitenkin vasta tekniikan kehittyminen 1800-luvulla mahdollisti Saimaan kanavan rakentamisen.


Lisätietoa verkkonäyttelystä

Museon työryhmä:
Mona Taipale, Satu Ståhlberg ja Johanna Piipponen

Verkkonäyttelyn käsikirjoitus: Pauliina Veijalainen
Verkkonäyttelyn käsikirjoitus pohjautuu Lappeenrannan museoiden Avojaloin-yhteisnäyttelyyn (26.4.2015–10.1.2016), jonka on käsikirjoittanut kirjailija Anna Kortelainen. Verkkonäyttelyn henkilötekstit pohjautuvat Anna Kortelaisen artikkeleihin Gummeruksen kustantamassa Avojaloin – 20 tositarinaa Karjalan Kannakselta -julkaisussa.

Graafinen suunnittelu: Päivi Veijalainen / Huhtikuu

Tekninen toteutus: Marko Myllymäki / Atadone

Audioleikkeiden käsikirjoitus: Anna Kortelainen

Audioleikkeiden lukijat:
Jukka Lehtinen
Liisa Lehtinen
Maria Lehtinen
Mikko Pirinen
Netta Salonsaari
Antti Taipale
Helmi Taipale
Mikko Taipale
Mona Taipale

Kuvien oikeudet:
Etelä-Karjalan museo (EKM)
Etelä-Karjalan taidemuseo (EKTM)
Lintulan luostari
Museovirasto
Pietarin kaupunginmuseo
(State Museum of the History of St Petersburg. St Petersburg)
Pohjanmaan museo
Rajamuseo
Työväenmuseo Werstas (TW)
Yksityiskokoelmat

Näyttelyä on tukenut Museovirasto

Museovirasto