Saimaan kanava

Saimaan kanava valmistui vuonna 1856 Lappeenrannan ja Viipurin välille. Sen rakentamista oli suunniteltu jo 1500-luvulta lähtien. Kuitenkin vasta 1800-luvulla tekniikka oli kehittynyt tarpeeksi ja tarve kulkuväylän luomiseen oli kasvanut niin suureksi, että kanava lopulta rakennettiin. Kanavan kautta tavaran, erityisesti puun, kuljettaminen Saimaan järvialueelta Suomenlahdelle tuli mahdolliseksi. Tämän takia kanavalla oli merkittävä vaikutus kaupankäyntiin sekä eteläisen ja itäisen Suomen talouteen.

Kanavan valmistumisen jälkeen sen liikennemäärät kasvoivat nopeasti. Myös laivoista tuli aikaa myöten yhä suurempia, joten kanavaa on laajennettu ja paranneltu useaan otteeseen. Talvi- ja jatkosotien jälkeen suurin osa kanavasta jäi Neuvostoliiton puolelle, ja vuodesta 1963 lähtien Suomi on vuokrannut kanavan voidakseen liikennöidä sillä.

Nykyinen, levennetty ja korjattu kanava vihittiin käyttöön vuonna 1968. Sen kokonaispituus on 42,9 kilometriä. Kanavassa on yhteensä kahdeksan sulkua, joiden ansiosta 75,7 metrin lasku Saimaalta Suomenlahdelle on mahdollista.

Saat pikkukuvasta esille suuremman kuvan:

Lisätietoa verkkonäyttelystä

Museon työryhmä:
Mona Taipale, Satu Ståhlberg ja Johanna Piipponen

Verkkonäyttelyn käsikirjoitus: Pauliina Veijalainen
Verkkonäyttelyn käsikirjoitus pohjautuu Lappeenrannan museoiden Avojaloin-yhteisnäyttelyyn (26.4.2015–10.1.2016), jonka on käsikirjoittanut kirjailija Anna Kortelainen. Verkkonäyttelyn henkilötekstit pohjautuvat Anna Kortelaisen artikkeleihin Gummeruksen kustantamassa Avojaloin – 20 tositarinaa Karjalan Kannakselta -julkaisussa.

Graafinen suunnittelu: Päivi Veijalainen / Huhtikuu

Tekninen toteutus: Marko Myllymäki / Atadone

Audioleikkeiden käsikirjoitus: Anna Kortelainen

Audioleikkeiden lukijat:
Jukka Lehtinen
Liisa Lehtinen
Maria Lehtinen
Mikko Pirinen
Netta Salonsaari
Antti Taipale
Helmi Taipale
Mikko Taipale
Mona Taipale

Kuvien oikeudet:
Etelä-Karjalan museo (EKM)
Etelä-Karjalan taidemuseo (EKTM)
Lintulan luostari
Museovirasto
Pietarin kaupunginmuseo
(State Museum of the History of St Petersburg. St Petersburg)
Pohjanmaan museo
Rajamuseo
Työväenmuseo Werstas (TW)
Yksityiskokoelmat

Näyttelyä on tukenut Museovirasto

Museovirasto