Uuraan satama

Kuva: EKM

Uuraan sataman historia ulottuu satojen vuosien päähän. 1800-luvun alkupuolella puutavaran vienti satamasta kasvoi voimakkaasti. Sataman kasvua joudutti lisäksi Saimaan kanavan valmistuminen vuonna 1856.

Ennen sotia Uuras oli maailman suurin puutavaran ulosvientisatama. Lotjat toivat puutavaraa Saimaan kanavasta ja valtamerialukset veivät lastin eteenpäin maailmalle. Kesäisin oli kiire, ja laivoja jouduttiin lastaamaan joskus yötä päivää. Satamassa saattoi olla yhtä aikaa 80 laivaa kymmenestä eri maasta. Niitä saapui lastaamaan myös sesonkityöläisiä muualta saaristosta ja mantereelta. Vain talvikausi oli hiljainen, kun meri oli jäässä.

Talvi­ ja jatkosota tuhosivat sataman molemmin puoli sijaitsevat kylät. Nykyään Uuraassa (Vysotsk) on pieni taajama, jota öljysatama työllistää. Ravansaari (Malyi Vysotsk) on umpeenkasvanut ja asumaton saari.

Saat pikkukuvasta esille suuremman kuvan:

Lisätietoa verkkonäyttelystä

Museon työryhmä:
Mona Taipale, Satu Ståhlberg ja Johanna Piipponen

Verkkonäyttelyn käsikirjoitus: Pauliina Veijalainen
Verkkonäyttelyn käsikirjoitus pohjautuu Lappeenrannan museoiden Avojaloin-yhteisnäyttelyyn (26.4.2015–10.1.2016), jonka on käsikirjoittanut kirjailija Anna Kortelainen. Verkkonäyttelyn henkilötekstit pohjautuvat Anna Kortelaisen artikkeleihin Gummeruksen kustantamassa Avojaloin – 20 tositarinaa Karjalan Kannakselta -julkaisussa.

Graafinen suunnittelu: Päivi Veijalainen / Huhtikuu

Tekninen toteutus: Marko Myllymäki / Atadone

Audioleikkeiden käsikirjoitus: Anna Kortelainen

Audioleikkeiden lukijat:
Jukka Lehtinen
Liisa Lehtinen
Maria Lehtinen
Mikko Pirinen
Netta Salonsaari
Antti Taipale
Helmi Taipale
Mikko Taipale
Mona Taipale

Kuvien oikeudet:
Etelä-Karjalan museo (EKM)
Etelä-Karjalan taidemuseo (EKTM)
Lintulan luostari
Museovirasto
Pietarin kaupunginmuseo
(State Museum of the History of St Petersburg. St Petersburg)
Pohjanmaan museo
Rajamuseo
Työväenmuseo Werstas (TW)
Yksityiskokoelmat

Näyttelyä on tukenut Museovirasto

Museovirasto