Työskentely satamassa

Uuraan satama tunnettiin alalla siitä, että siellä kyettiin lastaamaan enemmän ja nopeammin kuin missään muualla Suomessa. Satamassa tarvittiin paljon työntekijöitä huolehtimaan puutavaran kirjanpidosta sekä sen siirtämisestä, varastoimisesta ja ahtaamisesta aluksiin. Satamassa työskenteli enimmäkseen miehiä, mutta lastaajien joukossa oli myös naisia, sillä lyhyen sahatavaran lastaamisessa naiset koettiin miehiä paremmiksi. Lisäksi oli muutamia ammattikuntia, kuten ylösottajat, jotka koostuivat pelkästään naisista. Sataman naistyöläiset erottuivat miesvaltaisessa työyhteisössä heleiden päähuivien ansiosta.

Kun laivojen lasteja alettiin purkaa, olivat ylösottajat paikalla merkitsemässä puutavaran määrät ja pituudet ylös. Ylösoton jälkeen taaplaaja kiikutti lankkupinon eteenpäin varastoon tai laivaan. Taaplaajat käyttivät erityistä olkatyynyä suojaamaan olkapäätä lankkujen murskaavalta painolta. Silti vuosien mittaan monien lankunkantajien toinen olkapää saattoi vajota alemmaksi ja lankunpuoleinen korvalehti muuttua repaleiseksi.

Saat pikkukuvasta esille suuremman kuvan:

Lisätietoa verkkonäyttelystä

Museon työryhmä:
Mona Taipale, Satu Ståhlberg ja Johanna Piipponen

Verkkonäyttelyn käsikirjoitus: Pauliina Veijalainen
Verkkonäyttelyn käsikirjoitus pohjautuu Lappeenrannan museoiden Avojaloin-yhteisnäyttelyyn (26.4.2015–10.1.2016), jonka on käsikirjoittanut kirjailija Anna Kortelainen. Verkkonäyttelyn henkilötekstit pohjautuvat Anna Kortelaisen artikkeleihin Gummeruksen kustantamassa Avojaloin – 20 tositarinaa Karjalan Kannakselta -julkaisussa.

Graafinen suunnittelu: Päivi Veijalainen / Huhtikuu

Tekninen toteutus: Marko Myllymäki / Atadone

Audioleikkeiden käsikirjoitus: Anna Kortelainen

Audioleikkeiden lukijat:
Jukka Lehtinen
Liisa Lehtinen
Maria Lehtinen
Mikko Pirinen
Netta Salonsaari
Antti Taipale
Helmi Taipale
Mikko Taipale
Mona Taipale

Kuvien oikeudet:
Etelä-Karjalan museo (EKM)
Etelä-Karjalan taidemuseo (EKTM)
Lintulan luostari
Museovirasto
Pietarin kaupunginmuseo
(State Museum of the History of St Petersburg. St Petersburg)
Pohjanmaan museo
Rajamuseo
Työväenmuseo Werstas (TW)
Yksityiskokoelmat

Näyttelyä on tukenut Museovirasto

Museovirasto